Sửa chữa nâng cấp hệ thống tủ khởi động mềm Công Ty Than Đèo Nai 

Thông số hệ thống:

+ Điện áp làm việc: 6KV

+ Đòng điện: 140A

+ Kiểu ứng dụng: Tủ khởi động mềm chạy cho 03 bơm nước

Viết bình luận

TOP
element.style { display: none; }