Sửa chữa tủ khởi động mềm 6KV cho công ty than Tây Nam Đá Mài

Sửa chữa 03 tủ khởi động mềm 6KV cho bơm nước moong

+ Điện áp làm việc: 6KV

+ Công suất: 140A

+ Kiểu tủ đơn

Nội dung thực hiện: Kiểm tra khối công suất, thay thế các thyristor hỏng, sửa chữa biến áp điện tử

Từ khóa: Sửa chữa tủ khởi động mềm 6KV

Viết bình luận

TOP
element.style { display: none; }